comandaments a distància

Model :

PRESENT 433 MHz