comandaments a distància

Model :

NOVOTRON 502 433 MHz

Model :

KELOG 433 MHz