comandaments a distància

Model :

HS5 BS 868 MHz

Model :

HS4 BS 868 MHz

Model :

HS2 BS 868 MHz