comandaments a distància

Model :

FAAC XT2 868 MHz

Model :

FACC XT2 433 MHz

Model :

TM 1 433/868 MHz