comandaments a distància

Model :

DMIL NEO-20 433 MHz

Model :

DMIL GO-2 868 MHz

Model :

DMIL GO-2 MINI 868 MHz