comandaments a distància

Model :

CYACSA GO-2 868 MHz

Model :

CYACSA NEO-20 433 MHz

Model :

CYACSA ROGER E-80 433 MHz