comandaments a distància

Model :

BFT MITTO 433 MHz

Model :

BFT BT2 MHz