Les portes batents Flex de Hörmann es presenten com la solució ideal per al seu ús a l’interior d’edificis amb un trànsit normal de carretons elevadors. Aquestes portes, completament premuntades per facilitar-ne la instal·lació, proporcionen comoditat i flexibilitat per adaptar-se a diverses necessitats i requisits.

Per assegurar-ne un funcionament òptim, es recomana que les portes batents siguin el doble d’amples i 500 mm més altes que la mercaderia que es transporta. Aquesta característica garanteix una obertura i tancament suau i segur, optimitzant el flux de trànsit i minimitzant qualsevol interrupció.

A més de les portes batents, Hörmann ofereix cortines de lamel·les flexibles com una opció econòmica per a obertures de naus de grans dimensions. Les cortines de lamel·les resistents de PVC tanquen de manera relativament estanca, obrint-se només a l’amplada del vehicle o la mercaderia que travessi. Això es tradueix en una reducció significativa de les pèrdues de calor, fins i tot amb un trànsit freqüent. La transparència de primera categoria d‟aquestes cortines millora les condicions lumíniques al‟interior de la nau, disminuint els costos d‟il·luminació i creant un ambient més agradable per als treballadors.

Les cortines de lamel·les Flex són especialment adequades per al seu ús en la indústria alimentària o farmacèutica, on es requereix un control rigorós de les condicions ambientals. També són ideals per a zones frigorífiques, on mantenir la temperatura adequada és essencial per a la conservació de productes sensibles.

Així mateix, les cortines de tires Flex són una altra opció eficient per tancar obertures de grans dimensions. El disseny resistent i el tancament estanc permeten reduir les pèrdues d’energia i mantenir una temperatura adequada a l’interior de l’espai. Aquestes cortines són ideals per a situacions on es necessita un accés ràpid i freqüent, ja que s’obren només a l’amplada necessària per al pas de vehicles o mercaderies.

En conclusió, les portes batents Flex de Hörmann ofereixen una solució versàtil i eficient per a l’interior d’edificis amb trànsit normal de carretons elevadors. Totalment premuntades per facilitar-ne la instal·lació, aquestes portes brinden comoditat i flexibilitat, adaptant-se a les seves necessitats específiques. A més, les cortines de lamel·les i tires Flex complementen aquestes portes, reduint les pèrdues d’energia i millorant les condicions lumíniques en naus de grans dimensions. Opte per la qualitat i l’eficiència de Hörmann per millorar el funcionament de l’espai interior i assegurar un flux de trànsit òptim i segur.