Les portes de pavelló esportiu de Hörmann són una opció ideal per a instal·lacions esportives i centres escolars que requereixen portes segures i funcionals. Aquestes portes compleixen les normes de prevenció d’accidents específiques per a centres escolars, segons l’assegurança contra accidents GUV-V S 1.

Les portes han estat sotmeses a proves exhaustives per l’agència FMPA de Stuttgart i han estat declarades resistents contra cops de pilota d’acord amb les directives de la norma DIN 18032. Això garanteix que les portes poden suportar impactes sense comprometre la seguretat dels usuaris.

El marc de la porta està construït amb tubs rectangulars i travessers de reforç, cosa que proporciona una estructura sòlida i resistent. A més, el marc està preparat per ser revestit a l’obra, cosa que permet que s’integri perfectament amb l’entorn i el disseny de la instal·lació.

Aquestes portes de pavelló esportiu s’instal·len generalment dins el buit de la paret i es tanquen amb la paret interior de les naus. Això vol dir que no basculen en obrir ni sobresurten cap a l’interior de la nau quan estan obertes, cosa que maximitza l’espai disponible i evita possibles obstruccions o riscos.

A més, les portes estan equipades amb contrapesos i topalls amortidors que garanteixen un maneig segur i senzill de les mateixes. Això en facilita l’ús tant per als usuaris habituals de les instal·lacions esportives com per al personal encarregat de la seva operació i manteniment.

Hörmann és una reconeguda empresa líder al mercat de sistemes de portes i accessos, amb dècades d’experiència al sector. Amb un enfocament en la qualitat, la innovació i la seguretat, Hörmann s’ha guanyat la confiança de clients a tot el món. Les portes de pavelló esportiu de Hörmann són el resultat d’una combinació de tecnologia avançada i materials duradors. L’empresa utilitza processos de fabricació d’avantguarda i realitza proves rigoroses per garantir que cada porta compleixi els estàndards de qualitat més alts.