Serman Port, distribuïdor oficial de Hörmann, el líder europeu en portes i automatismes, disposa d’un ampli ventall de portes d’entrada a la llar perquè triïs la que millor s’ajusti a les teves necessitats. No obstant això, totes es caracteritzen pel mateix detall: la incomparable qualitat de Hörmann.

 • Classe Premium: ThermoCarbon: Aïllament tèrmic en la seva màxima expressió. A més, destaca per ser la millor en la seva classe de seguretat en portes d’alumini d’entrada a la llar. Equipament de seguretat excepcional.
 • Classe de disseny: ThermoPlan Hybrid: La més elegant de totes. Destaca el seu pas enrasat de la fulla de la porta amb el marc interior.
 • L’excel·lent: ThermoSafe Hybrid: Excel·lent aïllament tèrmic gràcies al marc de la porta d’alumini de 80 mm, separat tèrmicament.
 • Classe superior: ThermoSafe: Gran aïllament tèrmic gràcies als marcs d’alumini amb trencament de pont tèrmic de 80 mm. Pany de seguretat quíntuple.
 • Classe mitja Thermo65: Bona protecció antiintrusió amb pany de seguretat quíntuple, a més d’un gran valor d’aïllament tèrmic.
 • Classe de confort: TopComfort: Entrada a l’habitatge lluminós amb porta d’entrada a habitatge envidrat i dotat d’un bon aïllament tèrmic i amb la màxima seguretat.

Un cop has vist tots els tipus de portes d’entrada a la llar de Hörmann, coneix les característiques comunes a totes elles:

 • Fulla sense perfil de fulla visible
 • Aïllament tèrmic excel·lent
 • Bloqueig antiintrusió
 • Envidrament segur
 • Entrada sense barreres
 • Portes d’entrada fins al sostre
 • Junta inferior amb protecció contra la intempèrie
 • Maneig d’aplicació intel·ligent

Si desitges saber més, pots contactar amb nosaltres!