Les portes corredisses tallafoc i tallafum de Serman Port són ideals per a tota mena d’edificis públics. Serman Port, distribuïdor oficial de Hörmann, t’ofereix, segons el tipus de risc per incendi, solucions amb porta corredissa fiables, adequades a la mena de funcionament i risc, en versions d’1 i 2 fulles.

Per al tràfic de persones o el pas amb carretons, es recomanen les portes corredisses tallafoc amb porta per als vianants incorporada o porta d’emergència. En general, les portes per als vianants incorporades o les portes d’emergència s’equipen amb tancaments de porta superior de guies de lliscament per motius de protecció contra incendis.

Descobreix alguna dels principals avantatges de les nostres portes corredisses tallafoc i tallafum:

  • Aspecte de la porta d’alta qualitat: La porta corredissa de Hörmann ofereix un aspecte modern de la porta gràcies a una unió encadellada patentada en els cants sense unions visibles.
  • Guiat exacte de la fulla: La roda cilíndrica i la robusta roda-guia garanteixen en combinació amb el patentat carril-guia un òptim equilibri de la força.
  • Topall enrasat sense perfil d’entrada: Aquesta versió de porta opcional és l’alternativa a les portes de 2 batents plegables en la construcció d’edificis públics, p. ex., en zones d’entrada.
  • Amb una solució còmoda d’automatisme: La combinació d’una porta corredissa d’acer o acer inoxidable amb els automatismes SupraMatic HT o ITO 400 permet obrir-la i tancar-la amb rapidesa en el funcionament diari.

Si vols conèixer el nostre ampli catàleg de productes, fes clic aquí.